O projektu

„Ruska reč“ je deo „Russia Beyond The Headlines“ (RBTH), višejezičnog informacionog resursa, izvora informacija, komentara, ocena i analiza u oblasti kulture, politike, biznisa, nauke i društvenog života u Rusiji. RBTH je projekat koji finansira Nezavisna neprofitna organizacija ANO TV-Novosti.

Na svojim Internet portalima RBTH predstavlja događaje i pojave u Rusiji oslanjajući se na rad profesionalnih, nezavisnih ruskih i stranih novinara.

RBTH ima ulogu karike koja povezuje rusko društvo i inostranu javnost i svoj medijski prostor koristi kako bi podržao odmeren i profesionalan međunarodni dijalog. U te svrhe RBTH pronalazi, sistematizuje i objavljuje na stranim jezicima aktuelne sadržaje o Rusiji, o kojima strani mediji po pravilu ne izveštavaju svoje čitaoce.

RBTH se obraća širokom spektru obrazovanih, društveno angažovanih i situiranih ljudi koji prate vodeće svetske medije.

U uređivačkom radu RBTH se rukovodi principima kvalitetnog novinarstva, uravnoteženosti i objektivnosti sadržaja, njihove relevantnosti za čitaoce i reprezentativnosti stavova koji se objavljuju. Pored toga, vodi računa i o usklađenosti sa novinarskim standardima, normama uređivačkog posla i tradicijom lokalnih novina koje objavljuju sadržaje RBTH. Sve tekstove na Internet portalima RBTH uređuju profesionalni urednici, među kojima su i izvorni govornici određenog jezika.

Kliknite da biste saznali više o sindikaciji sa RBTH.

Ako želite da upoznate ceo naš tim, kliknite ovde.

Kliknite da biste saznali o svim ostalim projektima RBTH.

Internet glasilo je registrovano u Roskomnadzoru 24. marta 2017. Sertifikat o registraciji ЭL № FS 77 - 69173

Setevoe izdanie zaregistrirovano Roskomnadzorom 24. marta 2017 g., svidetelьstvo ЭL № FS 77 - 69173

+
Pratite nas na Fejsbuku!