Rusi razvili rasprskavajuću municiju za borbu protiv letećih „napasnika“

20. april 2017. Slobodan Đukić
Prema rečima ruskih vojnih konstruktora, u državi teče intenzivan proces razvoja specijalnih vrsta municije, koja je namenjena za efikasnu borbu protiv neprijateljskih minijaturnih bespilotnih letelica.
Tunguska M gun/missile anti-aircraft system
Tunguska-M. Ilustracija: Jevgenij Bjatov/Sputnik

Svedoci smo rapidnog razvoja bespilotnih letelica, koje se danas i sa relativno malo novca mogu učiniti dosta efikasnim sredstvom na frontu. One su postale osnovno sredstvo izviđanja u uslovima savremenog sukoba. Posebno se to odnosi na izviđanje bližeg pojasa i dubine neprijateljskog fronta (do 20 km), gde se u realnom vremenu može osmatrati prva linija fronta, zatim „tampon“ zona, pokreti i koncentracije neprijateljskih snaga za eventualni napad, njegove slabe tačke u odbrambenom rasporedu i sl.

Bespilotni izviđački aparati po svojim dimenzijama postaju sve manji, a samim tim i teži za otkrivanje i njihovo obaranje. Imajući to u vidu, ali i na osnovu najnovijih borbenih iskustava, posebno sa prostora Donbasa i Sirije, ruski naučnici su krenuli u razvoj specijalnih tipova parčadne municije koja će biti posebno efikasna protiv ovih „napasnika“.

Pretpostavlja se da će se novi parčadni projektili, proizvoditi u 2 osnovna kalibra 30/57mm. Planira se da ovi projektili budu opremljeni „pametnim“ upaljačima koji će se aktivirati u neposrednoj blizini otkrivenih bespilotnih letelica, ali i drugih letećih objekata kao što su to npr. krstareće rakete. Zahvaljujući intezivnom i gustom rasejavanju fragmenata projektila posle eksplozije, računa se da će ova municija imati izuzetno veliki stepen efikasnosti, i da će biti avangarda u izradi municije za topove koja će ponovo reaktivirati staru, dobru „cevnu“ komponentu u PVO, koja je u poslednje vreme zapostavljena u odnosu na rakete.

Sa kalibrom 30mm, opremljen je čitav spektar borbenih vozila pešadije i oklopnih transportera koji se nalaze u sastavu ruske vojske. Pre svega se misli na brzometni top 2A72, izvanrednih balističkih sposobnosti, ali i na njegovog prethodnika 2A42. Inače ovaj top figurira kao opcija koja će se možda postaviti i na domaće oklopno vozilo točkaša Lazar-3, a njegova integracija je moguća i na lakša sredstva kao što je to npr. oklopni automobil „Miloš“ (videli smo da Rusi eksperimentišu sa borbenim modulom naoružan topom 2A72, na oklopnom vozilu „Tigr-M“).

Tunguska-M / Jevgenij Bjatov/SputnikTunguska-M / Jevgenij Bjatov/Sputnik

Pored ovog modela topa, ova municija će najverovatnije biti kompatibilna i sa topovima koji postižu izuzetno veliku gustinu paljbe 2A38, a koji su sastavni deo hibridnih PVO sistema „Tunguska“ i „Pancir-S“. Borbena kadenca po jednom topu iznosi čitavih 2,500 gr./min.

Topovi u kal.57mm su nešto potpuno novo i to ne samo u ruskim već i globalnim razmerama, kada je u pitanju naoružanje visokih balističkih karakteristika, a koje će biti deo perspektivnih oklopnih borbenih platformi. Konkretno radi se o topu „A-220M“ kalibra 57 mm, koji je deo robotizovane kupole koju u kompletu proizvodi čuveni ruski biro „CNII Burevestnik“.

Očekuje se da ovaj top za 3 puta po daljini i za gotovo 5-6 puta po visini, premaši efektivni domet topa 2A72, što je zaista radikalan pomak. Pri tome bi imao borbenu kadencu od čak 300 granata u minutu (2A72-330gr./min.) i daleko veće efekte vatre na cilju.

Pored vatrenih borbenih sredstava, ruski naučnici svoj napor intenzivno usmeravaju i na sofisticirana sredstva za PEB,  koja ometaju, guše svaki oblik komunikacije između upravljačkog punkta i bespilotne letelice u vazduhu.

U poslednje vreme ruski VIK (vojno-industrijski kompleks) razvio je kompleks za PEB „Šipovnik“ koji se nalazi na kamionskoj platformi. On se sastoji iz bloka naprednih funkcija, koji ne samo da mogu da u potpunosti „zaguše“ neprijateljsku bespilotnu letelicu, nego i da je „hakuju“ tj. da nad njom u potpunosti preuzmu upravljačku kontrolu. Takođe, „Šipovnik“ je sposoban da čak locira koordinate punkta za upravljanje bespilotnom letelicom, i to sa verovatnom greškom od svega nekoliko cm.

Očekuje se da u narednom vremenskom periodu krene serijska proizvodnja ovog zaista ozbiljnog borbenog sredstva, koje predstavlja izuzetnu prednost u uslovima savremenog izvođenja borbenih dejstava.

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na „Ruskoj reči“, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja redakcije su zabranjeni.
comments powered by Disqus
+
Pratite nas na Fejsbuku!