Oklopno vozilo BMD-4M dobija komunikacionu opremu 5. generacije

19. jun 2017. Slobodan Đukić
Objedinjeni holding „Rosэlektronika“ razvio je napredan radio-komunikacioni sistem namenjen opremanju novog oklopnog vozila BMD-4M. Radi se o radiostanici 5. generacije, kao i uređajima unutrašnje veze, komutacije i upravljanja (rus.skr. AVSKU). Nova radio-komunikaciona oprema će obezbediti daleko veći nivo efikasnosti i pouzdanosti u celokupnom sistemu veze.
BDM-4M
BMD-4M. Izvor: mil.ru

U sastavu objedinjene korporacije „Rosэlektronika“ nalazi se Rjazanski radiozavod koji proizvodi opremu ovakvog kvaliteta. Kompleks opreme AVSKU (njen softver) obezbeđuje unutrašnju radio-komunikaciju između svakog člana posade vozila i desantne grupe, obezbeđuje stabilnu i čvrstu vezu sa ostalim radio-komunikacionim uređajima u okruženju, kao i sa satelitskim stanicama. On se sastoji iz višekanalne radiostanice R-168-25UE-2 koja je namenjena za uspostavljanje otvorene i skrivene komunikacije u različitim terenskim uslovima, u bilo koje vremensko doba dan/noć, na mobilnim platformama koje mogu biti na točkovima ili gusenicama. Digitalna radiostanica realizuje režim automatskog podešavanja radio-frekvencija, posebno kada su prisutne smetnje od strane protivnika, tj. u uslovima intenzivne primene sredstava za protivelektronsku borbu.

Zahvaljujući svojoj robusnosti ova oprema može da funkcioniše u izuzetno ekstremnim vremenskim uslovima. Veoma je otporna na snažne udare i vibracije, otporna je na vlagu i na zaprljanost peskom.

Da bi se obezbedila elektromagnetna stabilnost u uslovima ograničenog prostora unutar vozila, koja podrazumeva gustu integraciju radioelektronskih uređaja u skučenom prostoru, inženjeri Rjazanskog radiozavoda su osmislili poseban raspored antena, razvili specifičan set kablovske mreže, filtere za zaštitu od ometanja i sl. Kasnija ispitivanja na probnom modelu BMD-4M, na koji je u kompletu integrisan ovaj radio-komunikacioni kompleks, pokazala su da su rešeni svi problemi koji se tiču elektromagnetne kompatibilnosti unutar vozila, te da je vozilo dobilo opremu koja obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu komunikaciju u zadatom opsegu.

BDM-4M / mil.ruBDM-4M / mil.ru

BMD-4M predstavlja savremeno dizajniranu borbenu platformu izuzetne vatrene moći, koja nije karakteristična za većinu borbenih oklopnih vozila. Ova platforma je veoma prohodna, brza, može da savladava vodene prepreke i može da se desantira iz vazduha. Vozilo je nastalo kao rezultat saradnje između konstruktorskih inženjera i pripadnika VDV-a, koji su predložili neke svoje ideje kako bi vozilo postalo što funkcionalnije u padobranskim jedinicama. Ukupna količina po jednoj isporuci neće prelaziti obim jednog bataljona. Planirano je da u 2017. godini budu isporučena 2 puna bataljonska kompleta jedinicama 31. samostalne vazdušno-desantne brigade iz Uljanovska.

Ovo vozilo je sposobno da vodi uspešnu borbu protiv svih savremenih tenkova koje se danas nalaze u operativnoj upotrebi, na daljinama i do 5,5 km. Ovo mu omogućavaju protivtenkovske rakete 9M117M1-3 „Arkan“ koje se ispaljuju iz topa 2A70 u kal.100mm, a čija tandem kumulativna bojeva glava (9N136M) može da probije 700-750mm oklopa zaštićenog dinamičkom zaštitom.

Takođe, ovo vozilo može da uništava neprijateljsku živu silu i lakooklopljena borbena sredstva na daljinama i do 7km. Pored gore pomenutih protitenkovskih raketa 9M117M1-3 „Arkan“, u borbenom kompletu BMD-4M nalaze se i fugasne granate koje omogućavaju efektivno uništenje žive sile neprijatelja na tim daljinama. Ukupan borbeni komplet za top 2A70 iznosi 34 granate + 4 ptrk 9M117M1-3 „Arkan“.

Ne treba smetnuti sa uma da je pored osnovnog topa 2A70, ovo vozilo naoružano i sa brzometnim topom 2A72 u kal.30mm (b/k 460 granata), kao i sa mitraljezom PKTM u kal.7,62mm (b/k oko 2,000 metaka).

Kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na „Ruskoj reči“, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja redakcije su zabranjeni.
comments powered by Disqus
+
Pratite nas na Fejsbuku!