Politika privatnosti

Uvod i opšti uslovi

Sajt „Ruska reč“ u sastavu globalnog medijskog projekta Russia Beyond The Headlines finansira ruska nezavisna neprofitna organizacija ANO TV-Novosti sa sedištem u Moskvi.  Ulaskom na ove stranice prihvatate naše uslove korišćenja. Zadržavamo pravo promene ovih uslova u bilo kom trenutku. Obavezni smo da opišemo promene u ovom dokumentu. Obaveza korisnika je da bude upućen u promene ukoliko do njih dođe.

Prihvatate da koristite ovaj sajt samo u legalne svrhe i u skladu sa ruskim i srpskim zakonom, ne kršeći prava ili ograničavajući i zabranjujući korišćenje i upotrebu ovog sajta bilo kom trećem licu.

Ponovno objavljivanje ili upotreba materijala

„Ruska reč“ i njen vlasnik ANO TV-Novosti zadržavaju sva prava na sve objavljene na ovom sajtu tekstove na srpskom jeziku, uključujući i multimedijalne sadržaje (fotografije, foto-galerije, grafikone i video). Neophodna je pismena saglasnost urednika da bi se ponovo objavio bilo kakav štampani ili elektronski materijal iz „Ruske reči“.

Dakle, zabranjeni su kopiranje i republikacija sadržaja objavljenih na „Ruskoj reči“, delimično ili u celini, u elektronskoj ili pismenoj formi, bez pismenog odobrenja redakcije.

Zahteve za ponovno štampanje materijala iz „Ruske reči“ možete poslati elektronskom poštom na editor@ruskarec.ru ili faksom na +7-499-75-000-78.

Vaše pismo treba da sadrži sledeće informacije: naziv Vaše organizacije, kontakt osobu, poziciju, elektronsku adresu, broj telefona, faks, adresu Internet stranice, naslov članka koji biste želeli da štampate, ime autora, datum objavljivanja, podatke o Vašem izdanju (novine, magazin, knjiga, Internet stranica, bilten, obrazovni materijal i drugo), približan datum izdavanja i jezik izdanja.

Po prijemu Vašeg zahteva, „Ruska reč“ će izvršiti procenu i poslati odgovor putem elektronske pošte u roku od četiri radna dana.

Molimo Vas da uzmete u obzir da „Ruska reč“ procenjuje sve zahteve za ponovno štampanje pojedinačno, u zavisnosti od vrste medija u kome naš materijal treba da bude objavljen.

Molimo Vas da imate u vidu da u slučaju članaka ili fotografija objavljenih u „Ruskoj reči“ koji potiču iz drugih izvora (na primer iz „Russia Profile“, „Moscow Times“, RIA Novosti) najverovatnije naznačeni izvori imaju prava na materijal i u skladu sa tim ih treba kontaktirati direktno.

Većina fotografija, video i zvučnog materijala nalazi se u vlasništvu trećih lica i u skladu sa tim mi ne možemo dati dozvolu za ponovno korišćenje ili objavljivanje takvog materijala.

Molimo Vas da imate u vidu da ste u slučaju ponovnog objavljivanja našeg sadržaja uz našu pismenu saglasnost obavezni da prikažete funkcionalni link ka originalnom izdanju.

Lične informacije

Pozivamo Vas da pišete pisma našoj redakciji. Najlepše Vas molimo da u pismima dostavite i potpune kontakt informacije. „Ruska reč“ neće prodati, iznajmiti ili podeliti sa drugim licima i organizacijama nijednu od ovih informacija. Kontakt informacije (kao što su vaša adesa, telefonski broj i elektronska adresa) potrebne su nam kako bismo mogli da Vam pošaljemo potrebne podatke ili da Vas kontaktiramo u slučaju poteškoća sa realizacijom Vašeg zahteva ili porudžbine.

Zadržavamo pravo da objavimo pisma naših čitalaca i njihova imena bez plaćanja nadoknade, kako na našim Internet stranicama, tako i u štampanim izdanjima.

Zaključak

Ovi uslovi se primenjuju svaki put kada posetite ovu Internet stranicu. Ako niste u potpunosti saglasni sa ovim uslovima, molimo Vas da je napustite.

+
Pratite nas na Fejsbuku!