Rusija i Ukrajina

Ključne reči:

rusija i ukrajina

Odnosi današnje Rusije i Ukrajine, kao suverenih država nastalih posle raspada Sovjetskog Saveza, nisu jednostavni. Na njih utiču mnogobrojni istorijski, kulturološki i geopolitički faktori. „Ruska reč“ će se potruditi da predstavi čitaocima sve aspekte odnosa naše dve zemlje, kao i da pokrije novostima sve što se danas dešava na planu rusko-ukrajinskih odnosa.

+
Pratite nas na Fejsbuku!